CÔNG TY CỔ PHẦN – ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP

Share

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, những người nắm giữ cổ phần được gọi là các cổ đông của công ty. Số lượng cổ đông tối thiểu là ba (03), nhưng không hạn chế số lượng tối đa.
Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;
Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Để thành lập công ty cổ phần, những người sáng lập công ty cần phải họp bàn với nhau để chuẩn bị và xây dựng lên các hồ sơ, tài liệu, gồm:

1. Giấy đề nghị đăng kýcông ty cổ phần (mẫu Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
2. Điều lệ của công ty cổ phần;
3. Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần (mẫu Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
4. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nếu có (mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
5. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức nếu có (mẫu Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực của các cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):
– Cổ đông là cá nhân/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức/người được ủy quyền thực hiện thủ tục:
+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
– Cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương.
– Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
7. Bản sao Văn bản ủy quyềncho cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức;
8. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.
Thủ tục thực hiện việc đăng ký thành lập công ty cổ phần
Sau khi tập hợp đủ bộ các hồ sơ tài liệu nêu trên, người đi nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần.
Trong thời hạn giải quyết là 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm giải quyết yêu cầu đăng ký thành lập doanh nghiệp, trường hợp từ chối phải nói rõ lý do theo quy định của pháp luật.
Để tiện không phải đi lại, thì hôm thứ 03 lên lấy kết quả, bạn nên chuẩn bị luôn thông báo sử dụng con dấu và mẫu dấu sử dụng để nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh.
thành lập công ty tại hạ long
Việc đăng ký thành lập Công ty cổ phần bạn có thể tự thực hiện theo hướng dẫn ở trên, hoặc có thể thuê dịch vụ đại diện đi thành lập công ty thay cho bạn. 
Dịch vụ đại diện thực hiện việc đăng ký thành lập công ty cổ phần >>>click tại đây<<<
Trân trọng cảm ơn.
 
 
 
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc thêm

Cùng chủ đề