Tag: tư vấn doanh nghiệp

spot_imgspot_img

Bàn giao tài sản của dự án công tư (PPP)

Dự án công tư (Dự án PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan...

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2018 ÁP DỤNG TẠI QUẢNG NINH

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất do Chính phủ ban hành nhằm buộc người sử dụng lao động phải thỏa thuận...

TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình...

KIỂM TRA VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Điều 66, Thông tư 200/2014/TT-BTC, vốn chủ sở hữu được định nghĩa là phần tài sản thuần của doanh nghiệp...

KIỂM TRA VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Điều 66, Thông tư 200/2014/TT-BTC, vốn chủ sở hữu được định nghĩa là phần tài sản thuần của doanh nghiệp...

CÔNG TY CỔ PHẦN – ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, những người...