TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Share

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân, đồng thời là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Tuy vậy, Chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn có thể  thuê người khác làm giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp tư nhân vẫn có Mã số thuế, con dấu tròn doanh nghiệp và vẫn được quyền in và phát hành các loại hóa đơn, thực hiện các chế độ kế toán hiện hành theo luật doanh nghiệp, nhưng không có điều lệ công ty

VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 1. Vốn điều lệ do chủ doanh nghiệp tư nhân tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đưa vào doanh nghiệp, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác .
 2. Toàn bộ vốn phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
Đọc thêm: vốn chủ sở hữu đưa vào doanh nghiệp sau khi thành lập

ƯU ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

– Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu duy nhất  nên người chủ sở hữu này hoàn toàn chủ động trong việc quyết định bất cứ vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh.

– Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác, các loại hình có quy mô lớn hơn.

NHƯỢC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

– Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

– Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LÂP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân khi có đủ các điều kiện sau:

 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
 2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;
 3. Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;
 4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 5. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 6. Chủ doanh nghiệp không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác hoặc chủ hộ kinh doanh hoặc làmthành viên hợp danh công ty hợp danh.

Điều kiện riêng đối với doanh nghiệp tư nhân 

 1. Do một cá nhân duy nhất làm chủ sở hữu;
 2. Mỗi cá nhân chỉ được làm chủ 1 doanh nghiệp tư nhân.

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chủ doanh nghiệp chỉ phải nộp duy nhất giấy đề nghị cấp đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân theo mẫu và giấy tờ định danh của chủ doanh nghiệp (CMND, hộ chiếu).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc thêm

Cùng chủ đề