TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠI QUẢNG NINH

Share

Theo quy định của Điều 200 Luật Doanh nghiệp về tạm ngừng kinh doanh, Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng.
Trường hợp tiếp tục kinh doanh cũng phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tiếp tục kinh doanh.

Doanh nghiệp cũng bị tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Theo hướng dẫn chi tiết của Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, khi tạm ngừng kinh doanh Doanh nghiệp cũng phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoạt động.
Thời hạn thông báo là 15 ngày trước trước khi tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh sau tạm ngừng.
Lưu ý: Thời hạn tạm ngừng không quá một năm. Hết thời hạn tạm ngừng lần 1 thì phải thông báo tiếp lần 2. Nhưng tổng thời gian không được quá hai năm.
Hồ sơ tạm tạm ngừng gồm có: Thông báo, Quyết định của chủ doanh nghiệp và bản sao biên bản họp.
Lưu ý: Theo quy định của Điều 6 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT, đối với địa điểm kinh trực thuộc chi nhánh, người ký thông báo tạm ngừng là người đại diện của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh.
Thông báo tạm ngừng được thực hiện theo mẫu II-21 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.
DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC TẠM NGỪNG/TIẾP TỤC KINH DOANH TẠI QUẢNG NINH
Chúng tôi sẵn sàng nhận sự tín nhiệm của khách hàng để tư vấn và đại diện thay mặt thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh theo luật định. Với nội dung công việc cụ thể như sau:
  • Tư vấn soạn thảo thông báo tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh.
  • Tư vấn soạn thảo Biên bản và Quyết định của chủ sở hữu Doanh nghiệp về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh.
  • Đại diện khách hàng đi nộp, nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và bàn giao đến tận tay khách hàng.
Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc thêm

Cùng chủ đề