DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI QUẢNG NINH

Share

Đăng ký doanh nghiệp được hiểu là việc đăng ký thông tin của Doanh nghiệp, bao gồm đăng ký mới hoặc đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan Nhà nước quản lý về đăng ký kinh doanh.

Thông tin Doanh nghiệp cần quản lý gồm nhiều loại như thông tin về loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, ngành nghề, người đại diện theo pháp luật, thành viên/cổ đông sáng lập, mua bán sát nhập hợp nhất doanh nghiệp.v.v

Công ty Luật IP & Partners cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện khách hàng để thực hiện một trong các thủ tục pháp lý sau tại tỉnh Quảng Ninh:

Đăng ký kinh doanh tại Quảng ninh
Đăng ký doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI QUẢNG NINH

 1. Thủ tục đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân
 2. Thủ tuc đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 3. Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần
 4. Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh
 5. Thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 6. Thủ tục đăng ký Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập
 7. Thủ tục đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp TNHH MTV thành TNHH 2TV
 8. Thủ tục đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp TNHH 2TV thành TNHH MTV
 9. Thủ tục đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành TNHH
 10. Thủ tục đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp TNHH 2TV thành Cổ phần và ngược lại
 11. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và lập điểm kinh doanh
 12. Thủ tục thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu
 13. Thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của Doanh nghiệp
 14. Thủ tục đăng ký đổi tên Doanh nghiệp
 15. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
 16. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hoặc cổ phần
 17. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp
 18. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2TV
 19. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV
 20. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
 21. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 22. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
 23. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
 24. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần
 25. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết
 26. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
 27. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 28. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ.
 29. Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân.
 30. Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền
 31. Tạm ngừng kinh doanh
 32. Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 33. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 34. Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp
 35. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 36. Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập
 37. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 38. Giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án
 39. Đăng ký hộ kinh doanh
 40. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 41. Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
 42. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
 43. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bất kể khi nào Quý khách có nhu cầu về một trong các thủ tục pháp lý nêu trên. Vui lòng liên hệ với Công ty Luật Hoa Long để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất. CLICK ĐỂ LIÊN HỆ NGAY

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc thêm

Cùng chủ đề