CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SANG CÔNG TY TNHH

Share

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Vì vậy, mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân và người chủ doanh nghiệp phải đảm bảo chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của Doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình, không phân biệt có đem vào kinh doanh hay chỉ sử dụng trong gia đình.

Do đó nhiều doanh nghiệp tư nhân sau một thời gian hoạt động muốn chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

Bài sau sẽ hướng dẫn bạn thủ tục để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân – Điều kiện thực hiện

Theo quy định của Điều 199, Luật Doanh nghiệp 2014, để được chuyển đổi, doanh nghiệp tư nhân phải đáp ứng điều kiện:

 1. Ngành, nghề kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;
 3. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc phải là thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên).
 4. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
 5. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.
 6. Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định của Điều 25, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp tư nhân khi chuyển đổi phải nộp các giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Điều lệ công ty chuyển đổi;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 4. Danh sách thành viên;
 5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức.
 6. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
 7. Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.
 8. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Bạn có thể tham khảo Hồ sơ mẫu tại đây

Thủ tục thực hiện việc chuyển đổi

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu tuân thủ đủ các điều kiện nêu trên.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Hãy like, share nếu hữu ích. Trân trọng!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc thêm

Cùng chủ đề