Tag:

xây dựng

Áp dụng luật đầu thầu khi nào

Hiện nay, pháp luật không có bất kỳ một quy định cụ thể nào định nghĩa rõ ràng “đấu thầu” là gì. Nhưng suy...