Tag: xây dựng

spot_imgspot_img

Nhà thầu bỏ không thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng

Trong một số trường hợp Chủ đầu tư với Nhà thầu phát sinh tranh chấp về hợp đồng, nên Nhà thầu không phối hợp...

Năng lực hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Lĩnh vực xây dựng là một lĩnh vực đặc thù, phức tạp bởi tính rủi ro trong quá trình thực hiện. Vì vậy, pháp...

PHân cấp công trình xây dựng

Phân cấp công trình nhằm mục đích? Cấp công trình là nội dung cần được xác định, với mục đích: Xác định thẩm quyền cơ...

Áp dụng luật đầu thầu khi nào

Hiện nay, pháp luật không có bất kỳ một quy định cụ thể nào định nghĩa rõ ràng “đấu thầu” là gì. Nhưng suy...

Warning: Undefined array key "zalo_qr" in /home/luathoal/public_html/wp-content/plugins/sgd_web_setting/includes/contact-form.php on line 290