Tag: vốn doanh nghiệp

spot_imgspot_img

04 Sai lầm về vốn góp trong Doanh nghiệp

Vốn góp trong doanh nghiệp là một căn cứ quan trọng trong Doanh nghiệp. Từ vốn góp sẽ tính toán được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng thành viên/ cổ đông với Doanh nghiệp mà mình góp phần tạo lên. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghĩ mơ hồ rằng vốn góp chỉ đăng ký cho có, không nộp cũng chẳng sao.

PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp được định nghĩa tại khoản 7 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 là một tổ chức kinh tế, có tài sản và...

KIỂM TRA VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Điều 66, Thông tư 200/2014/TT-BTC, vốn chủ sở hữu được định nghĩa là phần tài sản thuần của doanh nghiệp...

KIỂM TRA VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Điều 66, Thông tư 200/2014/TT-BTC, vốn chủ sở hữu được định nghĩa là phần tài sản thuần của doanh nghiệp...

Warning: Undefined array key "zalo_qr" in /home/luathoal/public_html/wp-content/plugins/sgd_web_setting/includes/contact-form.php on line 290