Tag: dự án đối tác công tư

spot_imgspot_img

Danh mục Dự án Quốc hội chấp thuận chủ trương

Chủ trương đầu tư là một trong những bước đầu để triển khai Dự án có quy mô vốn lớn. Tùy từng nguồn vốn đầu...

TRÌNH TỰ DỰ ÁN ĐỐI TÁC CÔNG TƯ PPP

Dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận...

Tài sản công: 02 vấn đề quản lý và sử dụng

TÀI SẢN CÔNG còn gọi là tài sản thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Nhà nước là chủ sở hữu của mọi tài...

Bàn giao tài sản của dự án công tư (PPP)

Dự án công tư (Dự án PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan...

Warning: Undefined array key "zalo_qr" in /home/luathoal/public_html/wp-content/plugins/sgd_web_setting/includes/contact-form.php on line 290