Tag: bồi thường đất

spot_imgspot_img

Bản đồ địa chính- giá trị pháp lý?

Bản đồ địa chính có thực sự đủ giá trị pháp lý để làm căn cứ xác định chủ sử dụng và loại đất sử dụng?

NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP

HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP KHI BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP  (PHẦN 3) Tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp được xác định khi...

XÁC ĐỊNH HẠN MỨC SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Như đã trao đổi ở phần 1, công thức để tính tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp được xác định bởi đơn giá...