Bất động sản

Ranh giới thửa đất thực địa và tại hồ sơ: 3 vấn đề cần giải quyết

Ranh giới thửa đất bạn đang sử dụng yên ổn. Việc sử dụng đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nhà nước cấp, công nhận cho...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT SỰ, VỤ

Tư vấn pháp luật từ xa thường được áp dụng cho các sự, vụ nhỏ lẻ, nhằm mục...

4 trọng yếu khi tư vấn Pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật cho Doanh nghiệp là việc liên tục cung cấp các quy định pháp luật...

Dự án chấp thuận chủ trương bởi Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu cơ quan hành chính cao nhất. Trong phạm vi thẩm...

Giao dịch liên kết

Giao dịch liên kết là các giao dịch kinh tế giữa các Doanh nghiệp có mối quan hệ...
spot_img

QUY TRÌNH THU HỒI VÀ CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bạn là người sử dụng đất có đất bị thu hồi, nay muốn kiểm tra đánh giá việc tiến hành thu hồi đất của...

Điều kiện huy động vốn để thực hiện Dự án phát triển nhà ở

1. Các hình thức huy động vốn thực hiện dự án phát triển nhà ở - Theo quy định tại khoản 9 Điều 19 Luật...
spot_img