TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Share

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Mặc dù vậy, nếu quan hệ lao động không xây dựng trên sự bình đẳng, đúng pháp luật sẽ dễ dẫn đến sự vi phạm quyền lợi, gây nên sự bất đồng, tranh chấp, thậm chí sự thù hằn.

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật IP & Partners cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.
Phạm vi và nội dung Dịch vụ tư vấn lao động của Công ty Luật IP & Partners bao gồm:
  • Tuyển dụng nhân sự, lao động.
  • Tổ chức lựa chọn và sắp xếp nhân sự phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
  • Điều kiện, trình tự thủ tục thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp, nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn doanh nghiệp.
  • Quy chế lương, thưởng, bảo hiểm trong doanh nghiệp và việc thực hiện các quy chế nói trên.
  • Xây dựng thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp; hình thức, quy trình chi trả lương, trả thưởng cho người lao động, thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động.
  • Lao động nữ, chế độ thai sản, bảo hiểm cho lao động nữ.
  • Hợp đồng lao động và các vấn đề liên quan.
  • Soạn thảo tài liệu liên quan tới lao động, bao gồm: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy hoạt động.
  • Nghĩa vụ tuân thủ, đăng ký thỏa ước, nội quy lao động và thực hiện các thủ tục hành chính, chế độ báo cáo.
  • Tái cơ cấu lao động và giải quyết lao động dôi dư, chế độ chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp liên quan.
  • Trách nhiệm vật chất, kỷ luật lao động, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, các vấn đề liên quan đến điều kiện sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn và vệ sinh lao động.
  • Điều kiện, quy trình xử lý kỷ luật người lao động, đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử lý kỷ luật lao động.
  • Trình tự thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động.
  • Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, người sử dụng lao động; Tham gia giải quyết tranh chấp lao động liên quan đến đình công, sa thải, kỷ luật lao động.
  • Đại diện giải quyết tranh chấp lao động.
  • Điều kiện, trình tự thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài; soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép lao động nước ngoài cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động nước ngoài tại doanh nghiệp.
  • Các vấn đề về thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tiền lương, thuế thu nhập, và chuyển tiền ra nước ngoài của lao động nước ngoài.
  • Các vấn đề quản trị nhân sự khác theo yêu cầu
  • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc thêm

Cùng chủ đề