HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP KHI BỊ THU HỒI ĐẤT

Date:

Share post:

Chế độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là chính sách hỗ trợ ngoài bồi thường cho các đối tượng là những cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi hết hoặc gần hết đất nông nghiệp, không còn diện tích để sản xuất. Do được tính trên diện tích đất nông nghiệp, nên số tiền hỗ trợ thường có giá trị lớn với người sử dụng đất bị thu hồi.
Sau đây, xin gửi tới các bạn phần nghiên cứu nội dung quy định pháp luật về chế độ hỗ trợ nêu trên.

PHẦN 1: CÔNG THỨC ĐỂ TÍNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ. 

Theo quy định của Điều 84[1], Luật đất đai 2013, thì hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi hết đất nông nghiệp thì ngoài việc bồi thường còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.
Vậy mức hỗ trợ cụ thể là bao nhiêu?. Theo hướng dẫn của Điều 20[2], Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì mức hỗ trợ tối đa không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệpthu hồi, nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.
Các bạn để ý cụm từ “không quá 05 lần giá đất nông nghiệp” “không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp”. Như vậy có thể suy ra công thức:
 
ho tro chuyen doi nghe nghiep
Để xác định tỷ lệ hỗ trợ là bao nhiêu trong khoảng giá trị từ 1 đến 5, thì theo điểm b, khoản 1, Điều 20 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, tỷ lệ này sẽ do UBND cấp tỉnh xác định căn cứ trên tình hình và điều kiện của mỗi địa phương.
Ví dụ,tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quyết định 1766/QĐ-UBND thì tỷ lệ hỗ trợ cho đất nông nghiệp trồng cây hàng năm là 2, 5 lần. Còn đất nông nghiệp khác như trồng cây lâu năm, rừng sản xuất .v.v thì tỷ lệ hỗ trợ là 2 lần.
Tương tự, về giá đất nông nghiệp cũng theo bảng giá của từng địa phương công bố.
Về diện tính đất, thông thường sẽ được áp dụng là toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. Tuy nhiên, có những diện tích đất nông nghiệp rất lớn, vượt quá hạn mức thì sẽ không được hỗ trợ phần diện tích đất vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.


[1] Điều 84. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất
1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.
Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.
2. Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ mà nguồn thu nhập chính là từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh; trường hợp người có đất thu hồi còn trong độ tuổi lao động thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.
3. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến và có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi.
[2] Điều 20. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghềtìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:
a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương;
b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.
2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người thu hồi đất nông nghiệp.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ cơ chế, chính sách giải quyết việc làm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, chỉ đạo việc lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động tại địa phương. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm phải lấy ý kiến của người thu hồi đất.
 
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

spot_img
spot_img

Bài Viết Liên Quan

Bồi thường tai nạn lao động với 3 bên trách nhiệm

Tai nạn lao động là điều không ai mong muốn xảy ra, tuy nhiên trên thực tế nhiều...

THỜI HẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰ: TỐI ĐA TRÊN 3 NĂM

 Một vụ án hình sự, được bắt đầu bằng một Quyết định khởi tố vụ án và kết...

DỊCH VỤ TỐ TỤNG: 7 CÔNG VIỆC CỤ THỂ

Dịch vụ tố tụng là tổng thể các công việc thực tế của Luật sư sẽ thực hiện...

Ranh giới thửa đất thực địa và tại hồ sơ: 3 vấn đề cần giải quyết

Ranh giới thửa đất bạn đang sử dụng yên ổn. Việc sử dụng đất có Giấy chứng nhận...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT SỰ, VỤ

Tư vấn pháp luật từ xa thường được áp dụng cho các sự, vụ nhỏ lẻ, nhằm mục...

Warning: Undefined array key "zalo_qr" in /home/luathoal/public_html/wp-content/plugins/sgd_web_setting/includes/contact-form.php on line 290